Synonymer.no

forklaring

Meningsgruppe: 1

analyse

analyseverktøy

anmerkning

anordning

antakelse

anvisning

arbeidshypotese

avbikt

begrunnelse

behandling

belæring

beskjed

betenkning

betydning

bilde

briefing

brifing

bud

budskap

dannelse

data

diegese

drivkraft

eksegese

eksplanasjon

empiri

erfaringslære

erklæring

etterretning

figur

forfall

forherligelse

forklarelse

forlatelse

formildende omstendigheter

formodning

forsvar

fortelling

fortolkning

fotnote

fremførelse

fremstilling

gi beskjed om

gjengivelse

gjetning

greie

grunn

hale

henvisning

herlighet

hypotese

illustrasjon

info

informasjon

instruks

instruksjon

interpretasjon

kjennskap

kommentar

kunngjøring

kunnskap

ledetråd

lys

løsning

manuduksjon

meddelelse

melding

merknader

modell

motivering

notat

note

noteapparat

notis

oppdragelse

oppfatning

oppklaring

opplett i været

opplysning

oppløsning

oppreisning

oppstilling

orientering

postulat

presentasjon

produksjon

påskudd

påstand

rapport

rede

redegjørelse

resultat

rettleiing

råd

sannsagn

si

sovepute

supervisjon

svar

synsing

tanke

teorem

teori

tilskyndelse

tips

tolkning

transfigurasjon

tyding

tydning

underretning

unnskyldning

utgreiing

utleggelse

utlegning

utredning

veiledning

versjon

vink

vitne

vitneprov

Meningsgruppe: 2

angivelse


Andre relevante treff:

gi falsk forklaring
© Wild Wild Web 2012