Synonymer.no

forklare nærmere

Meningsgruppe: 1

belyse

definere

eksemplifisere

elaborere

fullstendiggjøre

gå i detaljer

gå nærmere inn på

konkretisere

pensle ut

presisere

utdype

utmale

utvide

utvikle
© Wild Wild Web 2012