Synonymer.no

forklare

Meningsgruppe: 1

advisere

anføre

angi

anmerke

annonsere

argumentere

argumentere for

avdøde

avertere

avgi vitnesbyrd

begrense

begrunne

begrunnet

bekjenne

bekjentgjøre

belyse

bemerke

berettige

bestemme

bestråle

betale

betro

bety

billig

bringe klarhet

bringe klarhet i

bringe til ens kunnskap

definere

eksegere

erklære

fastsette

fastslå

fiksere

foranledige

forkynne

forsvare

fortelle

frembære

fremføre

fremheve

fremsi

gi beskjed om

gi beskjed om

gjengi

gjøre kjent

godtgjøre

greie ut

grunngi

herliggjøre

hjemle

illuminere

informere

innskyte

interpretere

kaste lys over

klargjøre

klarlegge

klarne

kommentere

konstatere

kunngjøre

meddele

melde

motivere

mæle

nevne

offentliggjøre

omsette

oppfatte

oppgi

oppklare

opplyse

orde

orientere

overbringe

poengtere

presisere

proklamere

rasjonalisere

redegjøre

redegjøre for

rense

rettferdiggjøre

sannsynliggjøre

sette

sette i relieff

si

skaffe

spesifisere

stille

støtte

tilkjennegi

tipse

tolke

tyde

underbygge

underrette

underrette om

understreke

unnskylde

utbryte

utdype

utgreie

utheve

utlegge

utrede

uttrykke

utvikle

varsku

vitne

være utlagt

yte

åpenbare

Meningsgruppe: 2

anskueliggjøre


Andre relevante treff:

forklaret

forklarende

forklarelse

bortforklare

forklare nærmere

være å forklare som
© Wild Wild Web 2012