Synonymer.no

forkastelig

Meningsgruppe: 1

angripelig

anstøtelig

ansvarsløs

bespottelig

brødefull

dårlig

fallen

forargelig

forbrytersk

fordervet

fordømmelig

forsmedelig

gal

gemen

gudløs

illojal

kjødelig

klanderverdig

krenkende

kriminell

lettsindig

ond

skammelig

skandaløs

skjødesløs

syndig

uakseptabel

uanstendig

uansvarlig

uantakelig

ufin

uforsvarlig

ugudelig

ukristelig

ulovlig

umoralsk

upassende

uren

urimelig

usedelig

ussel

usømmelig

utidig

utilbørlig

utillatelig

utilstedelig

uverdig

Meningsgruppe: 2

beklagelig

Meningsgruppe: 3

ikke berettiget

ikke kvalifisert

ikke verdig




© Wild Wild Web 2012