Synonymer.no

forjette

Meningsgruppe: 1

bebude

bedyre

beregne

binde

binde seg til

forespeile

forkynne

forplikte seg til

forsikre

forutse

forutsi

garantere

gi tilsagn om

love

profetere

prognostisere

påta

spå

stille i utsikt

tilby

tilsi

tippe

utlove dusør

varsle

Meningsgruppe: 2

regne med

vente

Meningsgruppe: 3

se ut til

tegne

tyde på


Andre relevante treff:

forjettende

forjettelse
© Wild Wild Web 2012