Synonymer.no

forhold

Meningsgruppe: 1

assosiasjon

føderåd

Meningsgruppe: 2

allure

atferd

befinnende

bragd

fasong

ferd

forfatning

form

fremferd

fremtreden

gjøren og laten

handlemåte

holdning

hått

kondisjon

levnet

maner

omstendighet

oppdragelse

oppførsel

opptreden

orden

situasjon

skikk

stand

status

stilling

tilstand

tone

vandel

vesen

væremåte

Meningsgruppe: 3

kår

Meningsgruppe: 4

bunt

visk

vondel

Meningsgruppe: 5

alternativ

betingelse

forbehold

forutsetning

ikke på vilkår

krav

nei

vilkår

Meningsgruppe: 6

affære

episode

forehavende

forretning

gjøremål

hendelse

syssel

tildragelse

transaksjon


Andre relevante treff:

forholde

forholdsord

forholdsvis

forholde seg

forholdsregel

misforhold

forholdsmessig

i forhold til

uforholdsmessig

uforholdsmessighet

kausalforhold

lydrikeforhold

årsaksforhold

etter forholdene

faktisk forhold

omsetningsforhold

motsetningsforhold

ta sine forholdsregler

det faktiske forhold
© Wild Wild Web 2012