Synonymer.no

forhindre

Meningsgruppe: 1

avbryte

avholde

avskjære

avsperre

avstenge

avverge

barrikadere

begrense

bite av

blokkere

boikotte

bægje

forby

forebygge

formene

forpurre

forstyrre

gjøre slutt på

handikappe

hemme

hindre

hindrende

inhibere

innskrenke

klippe av

knipe igjen

kutte

late igjen

lukke

låse

motarbeide

motvirke

myse

nekte

obstruere

oppholde

preventiv

prohibitiv

sabotere

sette en stopper for

sinke

sjenere

skalke

skjære

slutte inne

sperre

stanse

stenge

stoppe

utelukke

vanskeliggjøre

vegre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

avbøte
© Wild Wild Web 2012