Synonymer.no

forhandler

Meningsgruppe: 1

agent

ambassadør

antikvar

befullmektiget

brobygger

butikkdame

butikkeier

butikkmann

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

dommer

dørselger

ekspeditrise

ekspeditør

folkevalgt

forliksmann

forsvarer

fredsstifter

fullmektig

gesandt

grossist

guvernør

ireniker

kassadame

kjøpmann

kommisjonær

kommissær

konsul

landhandler

mandatar

marketenter

mekler

meklingsmann

mellommann

målsmann

ombud

oppmann

parlamentær

reisende

representant

selger

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stortingsrepresentant

stråmann

styremedlem

talerør

talsmann

telefonselger

tillitsmann

tillitsvalgt

tilsynsmann

utsending

visekonge

voldgiftsmann

vår mann
© Wild Wild Web 2012