Synonymer.no

forfengelig

Meningsgruppe: 1

affektert

avmektig

bortkastet

dennesidig

dødelig

egosentrisk

endelig

falsk

for døve ører

forgjengelig

forgjeves

forkrenkelig

formålsløs

fruktesløs

fåfengt

fånyttes

gagnløs

gagnløst

gudløs

håpløs

innbilsk

jordisk

jålete

kjødelig

kokett

kortvarig

lek

materialistisk

materiell

misbruke

narraktig

navlebeskuende

nytteløs

omsonst

overlegen

perler for svin

praktsyk

prale

pralende

pretensiøs

profan

pyntesyk

resultatløs

seg selv nok

sekular

sekulær

selvgod

selvisk

selvopptatt

skryte

skrøpelig

som ikke gir brød

som å snakke til veggen

spilt

suffisant

ta forfengelig

temporal

til fånyttes

til ingen nytte

timelig

tom

ugrunnet

ulønnsom

unyttig

verdslig

viktig

virkningsløs

Meningsgruppe: 2

akutt


Andre relevante treff:

ta forfengelig
© Wild Wild Web 2012