Synonymer.no

forfekte

Meningsgruppe: 1

angi

avgjøre

bedyre

beskytte

bevare

bevise

bite fra seg

erklære

erverve

fastholde

fastslå

forsikre

forsvare

forsvare seg

fremføre

fremholde

gardere

gjøre gjeldende

gjøre krav på

godtgjøre

gå i bresjen for

gå inn for

hevde

hjelpe

holde på

insistere på

kjempe imot

konstatere

legge inn et godt ord for

mene

motstå

oppgi

pledere

poengtere

postulere

presisere

påpeke

påstå

påvise

representere

rettferdiggjøre seg

sette seg til motverge

si

støtte

ta i forsvar

ta igjen

tre i skranken for

unnskylde seg

uttale

ville ha det til

vindisere

ytre


Andre relevante treff:

forfekter
© Wild Wild Web 2012