Synonymer.no

forfall

Meningsgruppe: 1

avblomstring

avbrudd

avgrunn

avløp

avskjed

avslutning

baisse

bane

begynnelsen til enden

beskadigelse

bringe til opphør

deflasjon

degenerasjon

degresjon

dekadanse

deroute

destruksjon

dommedags-

død

ende

fall

fallitt

finale

forderv

fordervelse

forfallsperiode

forlis

fornedring

forslumming

fritt løp

gi utløp for

havari

henfall

hjemreise

hjemtur

hjemvei

katastrofe

krakk

lufte

minking

munning

nederlag

nedfall

nedgang

nedkomstdato

nivåsenkning

opphevelse

opphold

opphør

oppløsning

pause

reduksjon

retur

ruin

sammenbrudd

skade

skadeverk

skipbrudd

slutt

stans

stanse

synking

tilbakegang

tilbakevei

tilintetgjørelse

ulykke

ulykkes-

undergang

undergangs-

uorden

utarting

utløp

utslettelse

vandalisme

ødeleggelse

Meningsgruppe: 2

annullering


Andre relevante treff:

forfalle

forfallen

forfallsdag

forfalle til

forfallsperiode

komme i forfall
© Wild Wild Web 2012