Synonymer.no

foreta seg

Meningsgruppe: 1

abonnere

anrette

anstifte

anstille

arbeide med

avholde

avlegge

bedrive

begå

beordre

bese

beskjeftige seg med

bestille

bevirke

bibringe

booke

bære seg at med

dosere

drive

eksersere

finne på

fordrive tiden med

foreta

forkynne

fremme

fullbyrde

gjøre

ha for seg

ha fore

holde på med

i grevens tid

i rette øyeblikk

iverksette

lære

praktisere

repetere

skreddersydd

som bestilt

spille

ta

ta seg for

ta seg til

terpe

til pass

trene

undervise

utfolde

utføre

utrette

utøve

være opptatt med

øve
© Wild Wild Web 2012