Synonymer.no

foreta

Meningsgruppe: 1

anrette

anstifte

anstille

anstille seg

arrangere

avholde

avlegge

avstedkomme

avtjene

bedrive

begå

bese

bestille

besørge

bevirke

bibringe

bære seg at med

dosere

drive

effektuere

eksekvere

eksersere

eksportere

finne på

foranstalte

foreta seg

forkynne

forrette

forøve

fremme

fullbyrde

gjennomføre

gjøre

gjøre seg skyldig i

holde

implementere

iverksette

kjøre

klare

lage

late som om man er

lære

passe

praktisere

realisere

repetere

røkje etter

sette i gang

sette ut i livet

simulere

skjøtte

spille

ta

terpe

tjenestegjøre

trene

undervise

utfolde

utføre

utgi seg for

utrette

utvirke

utøve

vareta

virkeliggjøre

øve

Meningsgruppe: 2

abstinent


Andre relevante treff:

foretak

foretaksom

foreta seg

foretagende

foretaksomhet

andelsforetak
© Wild Wild Web 2012