Synonymer.no

forestille

Meningsgruppe: 1

agere

aksentuert

anføre

angi

anskueliggjøre

antyde

anvise

avbilde

avle

avtrykke

begynne

berette

berå seg

besinne seg

beskrive

bestemt

betegne

betenke med

betenke seg

bety

bruke vett

by

bygge

danne

dyrke

etterligne

fabrikkere

falsk

fingere

fingert

finne

finne på

foredra

forevige

forevise

forklare

forsvare

fortelle

fremføre

fremstille

fremtredende

gestalte

gi

gi tilbake

gi uttrykk for

gjenfortelle

gjengi

grepet ut av luften

gå for

herme

illudere

imaginær

indikere

inkarnere

innebære

introdusere

iøynefallende

karakteristisk

kjøre opp med

klar

knesette

konfrontere med

kraftig

legge frem

lyve

markant

markere

markert

mime

motsvare

nøle

ombestemme seg

områ seg

oppdikte

oppdiktet

oppkonstruere

oppkonstruert

oppta

opptre

opptre på vegne

overrekke

oversette

personifisere

personifisert

presentere

profilere

projisere

påfallende

påtakelig

påtatt

referere

representere

reprodusere

resymere

si

simulere

sitere

skarp

skarpskåren

skildre

skjenke

spille

stå for

svare til

symbolisere

syne

synliggjøre

særpreget

ta fornuften fatt

testamentere

tilgodese

tilkjennegi

tyde på

tydelig

utpreget

utstille

uttalt

uttrykke

vakle

varsle

ville si

virkeliggjøre

vise

visualisere

være

være et bilde på

være utlagt

Meningsgruppe: 2

skape seg

Meningsgruppe: 3

gjøre seg begrep om

se for seg

vente seg


Andre relevante treff:

forestille seg

se forestille
© Wild Wild Web 2012