Synonymer.no

forespeile

Meningsgruppe: 1

bebude

bedyre

binde

binde på ermet

binde seg til

foregjøgle

forjette

forplikte seg til

forsikre

få til å tro

garantere

gi tilsagn om

innbille

innbilt

love

oppdikte

påta

spå

stille i utsikt

tilby

tilsi

utlove dusør
© Wild Wild Web 2012