Synonymer.no

foresatt

Meningsgruppe: 1

anfører

ansvarlig

arbeidsgiver

bas

befal

bestyrer

boss

den som bestemmer

den som trekker i trådene

direktør

disponent

dronning

folkevalgt

formynder

forvalter

gubbe

herre

hjerne

hode

husbond

kaptein

kommandant

konge

konsulent

leder

mester

overhode

overordnet

planlegger

planleggersjef

president

prins

prinsipal

rådgiver

sjef

verge

Meningsgruppe: 2

fadder
© Wild Wild Web 2012