Synonymer.no

foreløpig

Meningsgruppe: 1

eksperimentell

forsøksvis

tentativ

Meningsgruppe: 2

akutt

efemer

forbigående

forfengelig

fra først av

først

i begynnelsen

innledende

interims

interims-

kort

kortvarig

mellombels

midlertidig

nød-

nødtørftig

preliminær

provisorisk

temporær

til å begynne med

transitorisk

Meningsgruppe: 3

fortrinnsvis
© Wild Wild Web 2012