Synonymer.no

forehavende

Meningsgruppe: 1

affære

agenda

akt

akte

animus

anliggende

baktanke

begivenhet

beregning

beslutning

bestemmelse

dagsorden

dessein

episode

foretak

forhold

formål

forretning

forsett

forsettlig

forslag

gjøremål

gripe

ha til hensikt

hendelse

hending

hensikt

historie

ide

idé

intensjon

kart

med

med hensikt

mening

motiv

mål

målsetning

målsetting

opplegg

overlagt

overlegg

plan

program

prosjekt

prospekt

sak

saksliste

sammenstøt

siktemål

skjema

skulle

slagplan

spekulasjon

syssel

ta affære

tanke

tendens

tenke

tildragelse

tilfelle

tilsikte

tiltak

transaksjon

trefning

utkast

vilje

ville

zweck

ønske

øyemed
© Wild Wild Web 2012