Synonymer.no

fordunste

Meningsgruppe: 1

fordampe

fordufte

forsvinne

Meningsgruppe: 2

forsvinne

ha seg unna

stikke av

stryke
© Wild Wild Web 2012