Synonymer.no

fordomsfri

Meningsgruppe: 1

allmengyldig

allmenngyldig

berettiget

beskrivende

billig

demokratisk

fair

faktisk

gjengivende

lidenskapsløs

likelig

med rette

nøktern

nøytral

objektiv

realistisk

reell

rett

rettferdig

rettsindig

rettskaffen

rettvis

rimelig

romtenkt

saklig

salomonisk

sann

tilbørlig

uavhengig

udogmatisk

uegennyttig

uengasjert

uhildet

upartisk

upersonlig

uten persons anseelse

virkelig

virkelighetsnær

vitenskapelig

Meningsgruppe: 2

befri

Meningsgruppe: 3

tolerant

vidsynt


Andre relevante treff:

fordomsfrihet
© Wild Wild Web 2012