Synonymer.no

forderve

Meningsgruppe: 1

age

angripe

avkrefte

avsvekke

bagatellisere

banke

bedrøve

beskadige

besmitte

bestikke

bite

blessere

branke

bryte ned

degradere

deklassere

demolere

denge

depresiere

devaluere

dra til

dulte

dælje

forbitre

forbrenne

forfryse

forgi

forgifte

forgiftet

forkjæle

forkvakle

forkvaklet

forpeste

forpestet

forplumre

forringe

forslå

forsmedelig

forspille

forsure

forsøple

fortredige

forulempe

forurense

forvanske

gi en kilevink

giftig

gjøre en ulykke på

gjøre ende på

gjøre hakkemat av

gjøre hærverk

hamre løs

harpesere

helseslå

herje

hudflette

husere

i stykker

ikke la det bli stein tilbake på stein

infisere

jevne med jorda

jule opp

klapse

kline til

klype

knekke

knuse

korrumpere

korrumpert

korrupt

krenke

kullkaste

kvalm

kveste

ledere

legge i grus

legge øde

lemleste

lyte

maltraktere

mishandle

miskle

molestere

naue

personlig

piske

plette

plyndre

pryle

ramponere

rasere

redusere

rise

rive

ruinere

rundjule

senke

sette tilbake

sjenere

skadd

skade

skakk-kjørt

skambanke

skamfere

skamhugge

skamme seg

skamslå

skitne til

skjemme

skjemme bort

skjemme ut

skjemmes

slå

slå helseløs

smitte

sparke

spolere

spydig

stikke

støte

svekke

svølke

sy puter under armene på

sykelig

såre

sårende

tilintetgjøre

tilre

torturere

tukte

undergrave

usunn

utslette

vandalisere

vanære

velte

voldta

ydmyke

øde

ødelagt

ødelegge

Meningsgruppe: 2

deformere


Andre relevante treff:

fordervet

ufordervet

fordervelse

fordervelig

fordervethet
© Wild Wild Web 2012