Synonymer.no

fordeling

Meningsgruppe: 1

avgrensing

deling

desentralisering

differensiering

distribusjon

divisjon

forplantning

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

oppstykking

separasjon

skill

skille

sondring

spalting

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

arrangement

Meningsgruppe: 3

diffusjon

halasjon

Meningsgruppe: 4

spredning

utbredelse


Andre relevante treff:

fordeling av noe

kortfordeling

rollefordeling
© Wild Wild Web 2012