Synonymer.no

fordele

Meningsgruppe: 1

allokere

alternere

anvise

aptere

atskille

avdele

avgrense

avpasse

avveie

befri

berøve

bevilge

bibringe

bifurkere

bolke

bre

breisle

bytte

båse

changere

dele

desentralisere

differensiere

diskriminere

disponere

dissosiere

distribuere

diversifisere

dividere

drysse

erstatte

forandre

forbeholde

fraksjonere

frata

gi

gradere

gruppere

holde ut fra hverandre

inndele

isolere

justere

kategorisere

klare

klassifisere

kløyve

koble

kvotere

løsrive

meddele

oppdele

oppløse

overdra

overlate

plassere

porsjonere ut

pynte

reparere

segregere

separere

skifte

skifte ut

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

sløse

sondre

sortere

spalte

spille

splitte

spre

strø

strø om seg

stykke

stykke opp

stykke ut

systematisere

tildele

tilkjenne

tilmåle

tilstå

unne

utdele

utdeles

utligne

utlodde

utparsellere

utporsjonere

utveksle

variere

ødsle

Meningsgruppe: 2

arrangere


Andre relevante treff:

forfordele
© Wild Wild Web 2012