Synonymer.no

forbytte

Meningsgruppe: 1

bytte

dele

kingse

makeskifte

Meningsgruppe: 2

bevege

buksere

fjerne

flytte

forflytte

forlegge

forrykke

føre

henlegge

hensette

kippe

lee

omplante

omplassere

overflytte

overføre

praktisere

rangere

rokere

røre

transplantere

transponere

transportere
© Wild Wild Web 2012