Synonymer.no

forby

Meningsgruppe: 1

abjurere

anatemisere

avholde

avholde seg fra

avsanne

avskjære

avslå

avsperre

avstenge

avsverge

avverge

avvise

bannlyse

barrikadere

begrense

blokkere

boikotte

bægje

fjerne

forbanne

fordrive

forebygge

forhindre

forholde

forkaste

formene

forpurre

forsage

forstyrre

forvise

handikappe

hemme

hindre

hindrende

inhibere

inneslutte

innskrenke

knipe igjen

late igjen

lukke

låse

motarbeide

motsette seg

motvirke

myse

nedlegge

nedlegge forbud mot

nedlegge veto

nedlegge veto mot

nekte

nekte seg

obstruere

oppholde

preventiv

prohibitiv

refusere

sabotere

sette en stopper for

sette på indeks

sinke

sjenere

skalke

slutte inne

sperre

stanse

stenge

stoppe

stoppe til

supprimere

undertrykke

utelukke

vanskeliggjøre

vegre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

forbudt


Andre relevante treff:

forbytte

forbygning

forbytting

som forbyr seg selv
© Wild Wild Web 2012