Synonymer.no

forbrytersk

Meningsgruppe: 1

angripelig

ansvarsløs

beklagelig

daddelverdig

forbudt

forkastelig

gal

himmelropende

illegal

illegitim

kriminell

lettsindig

lovløs

lovstridig

rettsstridig

skjødesløs

straffbar

uansvarlig

uforsvarlig

ulovlig

urettferdig

urimelig

utilbørlig

utilgivelig

utillatelig
© Wild Wild Web 2012