Synonymer.no

forbrytelse

Meningsgruppe: 1

angrep

antasting

bank

buksevann

dask

delikt

juling

kilevink

maktmisbruk

nesestyver

omgang

overfall

overgrep

pikk

pryl

ran

rapp

ris

selvtekt

sjikane

slag

smekk

spark

tukt

urett

urettmessighet

voldtekt

Meningsgruppe: 2

bedrag

brøde

feil

feiltrinn

forglemmelse

forgåelse

forseelse

forsyndelse

forsømmelse

illgjerning

krenkelse

last

lovbrudd

lovovertredelse

misferd

misgjerning

mørkets gjerning

mørkets gjerninger

nidingsdåd

redselsgjerning

rettskrenkelse

skyld

straffbar handling

synd

uaktsomhet

udåd

ugjerning

usedelighet
© Wild Wild Web 2012