Synonymer.no

forbitre

Meningsgruppe: 1

arg

arrig

bitter

ergerlig

forbitret

forgi

forgifte

formørke

forpeste

forsure

fortørnet

forurense

gjøre mørke

gram i hu

harm

indignert

innett

mørke

oppbrakt

Meningsgruppe: 2

hardnakket


Andre relevante treff:

forbitret

forbitrelse
© Wild Wild Web 2012