Synonymer.no

forbehold

Meningsgruppe: 1

aber

alternativ

anfektelser

anke

ankepunkt

antegning

atterhald

avbrekk

bange anelser

begrensning

bemerkning

bestemmelse

bestilling

betenkeligheter

betingelse

betvile

forhold

forlegenhet

forsiktighet

forutsetning

gjenmæle

grense

grublerier

ha sine tvil

hevet over tvil

ikke på vilkår

inngrep

innsigelse

innskrenkning

innvending

kautel

klage

klausul

komme med innvendinger

krav

krumspring

men

mistanke

mistillit

motforestilling

motsigelse

mudder

mukke

nei

om og men

omsorg

opposisjon

protest

reduksjon

reservasjon

reservatio mentalis

restriksjon

rådvillhet

sikker

skepsis

skrupler

stuss

særbestemmelse

ta noe med en klype salt

tvil

tvilrådighet

unnatak

unntak

usikkerhet

uten tvil

uvisshet

vakling

vanskeligheter

varsomhet

veto

vilkår

villrede

Meningsgruppe: 2

avbrytelse


Andre relevante treff:

forbeholde

forbeholden

uforbeholden

forbeholde seg

se forbehold
© Wild Wild Web 2012