Synonymer.no

forarbeide

Meningsgruppe: 1

anrette

arbeide

avle

avstedkomme

avtjene

bygge

danne

dyrke

eksportere

fabrikkere

forme

frembringe

fremstille

generere

gjengi

gjøre

konsipere

konstruere

kreere

lage

preparere

prestere

produsere

skape

syntetisere

tilberede

tilvirke

utarbeide

utføre

utvikle
© Wild Wild Web 2012