Synonymer.no

foranstaltning

Meningsgruppe: 1

verk

Meningsgruppe: 2

foretagende

gjerning

hjul

maskineri

mekanikk

mekanisme

spill

Meningsgruppe: 3

aktivitet

anlegg

anordning

arrangement

avgjørelse

avtale

beslutning

bestemmelse

dannelse

dekret

direktiv

disposisjon

démarche

forberedelse

foretak

forføyning

forholdsregel

forordning

forsiktighetsregel

forskrift

fundas

initiativ

innretning

instruks

iverksettelse

kautel

kjennelse

konfigurasjon

kontrakt

lovbestemmelse

metode

modus vivendi

norm

oppstilling

ordinans

ordning

overenskomst

prosjekt

påbud

realisasjon

realisering

regel

reskript

rettesnor

rådgjerd

sanksjon

sikkerhetsforanstaltning

sikringstiltak

system

tiltak

vedtekt

veiledning

virksomhet

åtgjerd

Meningsgruppe: 4

anstalt


Andre relevante treff:

foranstaltninger

sikkerhetsforanstaltning
© Wild Wild Web 2012