Synonymer.no

forankret

Meningsgruppe: 1

stabil

Meningsgruppe: 2

avgjort

bestemt

fast

fastfrosset

fastholdt

fastlåst

fastspikret

fasttømret

hel

helhjertet

holdt igjen

klippefast

kompromissløs

låst

med integritet

modig

påståelig

rolig

spiss

sta

stanset

sterk

stillestående

stiv

stoppet

strandet

stri

stødig

tøff

ubestikkelig

ubevegelig

ubønnhørlig

ubøyelig

uforferdet

uforsonlig

ufølsom

ugjenkallelig

urokkelig

urørlig


Andre relevante treff:

fast forankret
© Wild Wild Web 2012