Synonymer.no

for det meste

Meningsgruppe: 1

alle tider

alminnelig

altid

altoverveiende

atter og atter

bestandig

flittig

for det

fortrinnsvis

fremfor

fremfor alt

fremherskende

først og fremst

gjennomgående

gjentatte ganger

gjerne

helst

hovedsakelig

hyppig

høyest

i alminnelighet

i det store og hele

i ett kjør

i regelen

ikke sjelden

ister

jevnlig

jevnt over

lengst

mer enn en gang

mest

normalt

ofte

oftest

overveie

overveiende

prevalent

prinsipalt

regelmessig

rett som det er

sedvanligvis

sent og tidlig

som regel

stadig

stadig vekk

sterkest

stort sett

særlig

til vanlig

uavlatelig

ustanselig

vanligvis

vesentlig
© Wild Wild Web 2012