Synonymer.no

for døve ører

Meningsgruppe: 1

avmektig

bortkastet

døv

døvblitt

forfengelig

forgjeves

fruktesløs

fåfengt

gagnløs

håpløs

nytteløs

omsonst

perler for svin

resultatløs

som ikke gir brød

som å snakke til veggen

spilt

til fånyttes

til ingen nytte

ufølsom

ulønnsom

unyttig

upåvirkelig

virkningsløs
© Wild Wild Web 2012