Synonymer.no

for

Meningsgruppe: 1

altfor

etter

fôr

i meste laget

i minste laget

i største laget

igang

mot

pro

påslått

Meningsgruppe: 2

bekjent

Meningsgruppe: 3

brød

forpleining

fortæring

furasje

føde

fødemiddel

kost

levnetsmiddel

mat

matvare

niste

noe i livet

næringsmiddel

proviant

rett

spise

traktement

traktering

vått eller tørt


Andre relevante treff:

for-

forn

fork

fort

form

fore

foran

forut

fores

forbi

forum

forse

forte

forta

forst

forgi

forme

fordi

forby

forrom

forord

fornye

fornem

forfar

for

foregi

forske

fortau

fordre

fortid

foreta

fordra

fordum

fordom

forsyn

forene

forakt

forbud

forkue

forlik

forkle

forent

forhud

forbli

forlis

fortie

formgi

forfra

fordel

formet

formel

formal

format

for

formue

forår

forvri

forvar

forvei

fortom

forlatt

form er

forvare

formale

formane

forutsi

formbar

formann

forlede

forband

forloge

forlise

forlike

forlyde

forlibt

forløp

formell

forlikt

forutse

for mye

fornuft

for seg

fornavn

fornyer

fornyet

forpost

forpint

forpart

for

formål

foruten

forlate

formere

formlik

forakte

formsak

formode

forunne

formene

forberg

fordelt

forderv

forfang

forfall

fordele

forfine

forbudt

forbund

fordekt

foretak

forære

foredra

fordype

foredle

fordums

foregå

forøke

forøve

forende

forvise

forgapt

fôring

forhøy

forhør

forhyre

forjage

forkant

forkuet

forrang

forvent

forhude

forhold

forhale

forgylt

forgude

forbruk

forhall

forhode

forheng

forhatt

forkunn

forarge

forsere

for dyr

forsert

for det

forsete

fortone

forsorg

fortred

forråe

forsage

forsagt

forsake

fortapt

forsett

forslå

forsker

forslag

fortale

Fortran

fortall

forsire

fortape

forsone

forside

forsmå

forsmak

forsynt

forsøk

forstue

forrett

forstå

forsvar

forsure

forrige

forstad

fortiss

forråd

forrest

forsyne

forrykt

forflate

forhåne

forsumpe

forfryse

forstår

forvitre

forhekse

forstilt

forhånd

forville

forflere

forholde

forvisse

forsøke

forsømt

forgylle

forgrove

forvirre

forgjort

forgifte

forsynde

forvinne

forsvare

forgripe

forhaste

fortrinn

forføre

forføye

forført

forfuske

forvolde

forelegg

foreldre

foreldet

fortolke

forelese

forelske

forenkle

forening

forøver

fortgang

foregitt

i form

fortjent

fore seg

urform

fordøye

foredlet

fortids-

foredrag

reform

fortidig

forenlig

fortette

forfaren

forverve

forfalle

fortapte

forfatte

forfedre

forvokst

forferde

forfekte

fortaler

forfader

forvridd

fortelle

foreslå

foresatt

fortenkt

forestå

fortegne

forevise

forevige

forvåkt

forfinet

forkjøp

forundre

fortsatt

forutane

formilde

formløs

formolde

fortøye

formulde

formular

fordømt

formidle

forsegle

forsikre

formalia

forsinke

fortjene

forvandt

formativ

formende

formelig

forvalte

forråde

formæle

fortvile

fornøye

fornøyd

forrette

forordne

forpakte

forpleie

forreste

forpeste

forparti

fortvilt

forringe

fortynne

fornekte

fornedre

fortære

forrykke

fornemme

fornybar

forturet

fornikle

fortryte

forskudd

forklart

forklare

forpurre

forkavet

forvente

forkledd

forkomme

forkobre

fortropp

forknytt

forkaste

forstand

forstemt

forhøye

forstene

forhøre

forivret

forstavn

forverre

forjette

forjaget

forkorte

forvenne

forloren

forlokke

forslitt

forlikes

forlover

forskyte

forløse

forløpe

fortryde

forlyste

forvende

forlenge

forlange

forkynne

forspill

forspist

forspent

forsoren

forlegge

forlegen

forleden

forsterk

forspann

forbønn

for godt

for hver

for høy

forbenet

forbryte

fordampe

for sent

fordhold

fordoble

forbedre

forbeder

for litt

eufori

forbanne

forarget

forbytte

forbarme

fordrive

for lite

forbause

for sein

forankre

forbruke

fordreie

forbodme

for evig

forbinde

forbisna

fordreid

forderve

forbitre

amfora

fordypet

for alle

forandre

fordufte

forbilde

fordring

forbigå

formuende

fornuftig

formørke

fornemhet

for tiden

formummet

for seint

fornalder

formulere

formynder

fornekter

for hånd

forresten

forpyntet

forpustet

for fefot

forringes

forse seg

forsanger

forræder

forplumre

forplikte

fornærme

for liten

fornyende

fornøden

for åpen

for fullt

forplante

forpestet

fornyelse

forankret

forkromme

forkortet

forberedt

forkommen

forkvakle

forkynner

forlenget

forlegger

forbehold

forberede

forbifart

forkludre

forkjetre

forbitret

forblinde

forhutlet

forkjæle

forkjælt

forkleine

forklaret

forkjølt

forkjært

forbedret

forligget

forseelse

forme seg

formasjon

formaning

formening

forandret

forminske

formidler

formgiver

formering

formalist

forarbeid

forbannet

forlovede

forbasket

forbauset

forløfte

forløper

forløyet

forløser

forløpte

for øret

forsinket

forulykke

forundret

forulempe

fortørne

fortæres

forurense

forurette

forvandle

forvanske

forvalter

forutsatt

forut for

fortynnet

fortvilet

botfor

fortrekke

fortielse

fortettet

forterpet

fortrenge

fortrolig

fortumlet

fortullet

fortsette

fortrolle

forvaring

forvarsel

omforme

oppfor

nedfor

isforre

fosfor

uforlikt

uformell

utforme

utafor

uforsagt

uformelt

altfor

anafor

forvillet

forvirret

forvildre

forverres

forveksle

forvisset

forvorpen

foræring

forvågen

forvrengt

forvrenge

forteller

fortegnet

forslagen

forsluken

forskåne

forskylde

forskrudd

forsoffen

forsoning

forsprang

forsteine

forspille

aforisme

forsonlig

forskrive

forskrift

forsimple

forblåst

forsiktig

for alvor

for begge

forsiring

forskanse

forskremt

forskning

forskjell

forskende

forstenet

forsterke

forsømme

forsøple

forsølve

forsynlig

forsyning

forsørge

fort vekk

derfor

forte seg

forta seg

fort-fort

forsvinne

forsverge

forstumme

forstyrre

epifor

forstille

forstikke

forstøkt

forstøte

forsvars-

forsvarer

forsulten

forstøve

forseglet

fortrylle

forflatet

foreligge

forflytte

forborgen

forelsket

fordømme

forhastet

fordektig

fordriste

forhekset

forgjøre

foreholde

forfremme

forekomme

forekomst

forgnålt

forfalske

forelegge

forenelig

forferdet

forfatter

forfeilet

forfekter

forbruker

foretrede

forfallen

foreviget

fordervet

foresveve

forestilt

forensisk

forgrenet

forbrenne

fordreiet

forhandle

fordeling

forbryter

forfriske

forherdet

forbundet

fordunkle

forfører

forefalle

forgangne

foredling

forgangen

fordømte

forbunden

forebygge

fordunste

forhindre

forfølge

fordrømt

forfyllet

forgiftet

forhippet

forgjeves

fordriver

forhippen

foregripe

fordølge

forsamling

forminsket

formidling

forsakelse

forsagelse

forræderi

forminskes

formidabel

formentlig

forske på

forskingre

forfalsket

formerende

forfatning

forsettlig

forsikring

for en dag

for alltid

forsegling

formodning

formørket

forordning

formående

for gammel

forfjamset

forfløyen

forfordele

forbygning

fornedring

fornærmet

forbytting

forpliktet

for tidlig

formlikhet

forrykende

foraktelig

forrykthet

forretning

for øvrig

forferdige

forranglet

formspråk

forfrossen

for en del

forstrekke

forverring

befordre

fordrukken

forvikling

forefinnes

forvisning

forvirring

forvansket

forutsette

forundring

forulykket

fortørnet

forurenset

forurolige

uniform

forutføle

avfordre

ufortjent

ha fore

uforedlet

uforknytt

tilforn

komfort

fordypning

konform

uforlovet

uformelig

forårsake

anfortro

forebringe

uforstilt

gi form

uforstand

fortæring

fortykning

foreta seg

forsteinet

forstaving

forstokket

forandring

V-formet

forstyrret

forstandig

forstander

fordomsfri

fordobling

forsonende

foretrekke

foretaksom

foreteelse

forstørre

forsvarlig

fortersket

foreløpig

fortelling

utfordre

fortissimo

fortryllet

fortredige

forene seg

fortapelse

forsvunnet

forestille

forespeile

foreskrive

utforske

fort gjort

forskrekke

fortenke i

formalisme

forhånds-

forkvaklet

forkunnmat

forbistret

forkorting

forblindet

forgjeldet

forgå seg

forlikelig

forhugning

forblommet

formaliter

formalitet

forarbeide

forargelig

forherlige

forgremmet

forkjemper

forbokstav

forkjølet

forlydende

forklaring

forbigått

forgjenger

forargelse

forhandler

forgrening

forbinding

forhudning

forgåelse

forlibelse

formedelst

forbeholde

forlibthet

forankring

forbedring

forgudelse

forhogning

forlatelse

forlegning

forbløffe

fortellende

forlene med

forklarende

fortelle om

forsøksvis

forkledning

utforming

forhandling

fortegnelse

fortape seg

fortfarende

fortone seg

fortolkning

fortjeneste

forsinkelse

fortredelig

fortrinnlig

forlengende

forlengelse

forbikjøre

forskjellig

fordervelse

deformert

deformere

fortieneste

forelskelse

forklarelse

forskjertse

forbeholden

forsteining

for all del

forstemthet

forfallsdag

forskrifter

forslumming

foretagende

forstavelse

forlangende

forkynnelse

foretrukket

forsmedelig

forsmedelse

fordragelig

fordømmade

forskjønne

forsyndelse

forsyne med

forsyne seg

forkortelse

fordomsfull

forbrenning

forlegenhet

forståelig

forskrekket

forståelse

forkrøplet

forespørre

forhakkende

forsyninger

utenfor

uformulert

ufornuftig

uforrettet

uformuende

forholdsvis

uforenelig

uforferdet

forholdsord

uforsiktig

uforskyldt

ufortøvet

forhånelse

forvitnelig

fordype seg

forværelse

uforsonlig

fri for

fremfor

god for

for

fordøyelse

metafor

svi for

omforming

ovenfor

reformere

proforma

overfor

forbløffet

informert

uforandret

uforberedt

ufordervet

for

hvorfor

informere

informant

i forkant

forvissning

forhåpning

forunderlig

forbrytersk

forkastelig

forbindelse

forjettende

forutanelse

forjettelse

foruroliget

fortøyning

fordervelig

forelesning

fortrytelse

fortrytelig

fortvilelse

fortvilende

fortærende

fortynnelse

fortykkelse

foruten det

forehavende

forventning

forhøyende

forveksling

forhøyelse

forhistorie

forhindring

uforutsett

forbitrelse

forhøyning

foregivende

forutsigbar

forbindtlig

forutseende

foregående

forvaltning

foregjøgle

forivre seg

forvandling

forhekselse

forkastelse

formastelse

foranderlig

formastelig

formildende

forpleining

forrædersk

forferdende

forbrytelse

fornedrelse

fornektelse

forfengelig

formgivning

forfjamsket

foranstalte

forlike seg

forrådshus

forflytting

forrige uke

forbauselse

forferdelse

forferdelig

forringelse

forgitt med

forgiftning

forliksmann

forføyning

forførende

formulering

forbausende

forfrysning

forgreining

fornemmelig

fordelaktig

forflerende

foranledige

fornemmelse

forsenkning

forlove seg

for hånden

forlystelse

formere seg

forløsning

forsendelse

fornøyelig

forbannelse

forseggjort

fornøyelse

forfriskning

formumme seg

forestilling

forregne seg

forebyggende

forutsatt at

forutseenhet

forrige gang

forutsetning

forkrenkelig

ufortrøden

forvrengning

forsvare seg

forførerisk

forutinntatt

forutbestemt

forutberegne

forføye seg

forundre seg

utfordring

forberedende

uforstyrret

ensformig

forbindelser

uforsvarlig

forkaste seg

forhaste seg

formalistisk

forenlig med

forbigående

deformitet

befordring

forville seg

forurettelse

forretnings-

forstyrrelse

for fremtida

forsynde seg

formålsløs

forhøre seg

forsømmelse

forgjengelig

forverre seg

forfriskende

forsømmelig

eggformet

formørkelse

forekommende

forfremmelse

forpliktelse

for seg selv

fornedre seg

forsvarsløs

forsvarsgren

forutsigelig

forutsigelse

for så vidt

forsvarsstab

foredragssal

forvisse seg

forsvinnende

uforvarende

forsvarsverk

forespørsel

forfølgelse

uforpliktet

til dyrefôr

i forveien

i forhånd

forbanne seg

forgangenhet

informativ

utenfor-

for egen del

forfalle til

i forening

ha formen

forbedre seg

uforstandig

forbilledlig

forbryte seg

triforium

forskyve seg

fornødenhet

informator

foranledning

forhistorisk

forsiktighet

foreliggende

oppfordre

forkjølelse

fortryllende

perforere

forbrødring

fortrinnsvis

målform

kortform

forskjellige

formfullendt

fortreffelig

forfalskning

forskansning

fortsettelse

fordervethet

utforbakke

forplantning

formaste seg

uformuenhet

velformet

forsterkende

forstemmende

forstemmelse

fortløpende

forminskende

fordømmende

forsterkning

fordømmelse

forberedelse

forestående

formaliteter

forstoppelse

formodentlig

uforsettlig

forstillelse

uforskammet

forråtnelse

forgripe seg

fornærmelig

fortjenester

foreldreløs

forglemmelse

fordømmelig

uforblommet

for eksempel

fort

forløpe seg

uforkvaklet

forfjamselse

uforklarlig

uforfalsket

forholde seg

fornærmelse

fortørnelse

forfriske seg

forløfte seg

foruroligende

forutbestemme

fortrøstning

se forsvar

uniformere

uforstående

tale for

forbløffende

informasjon

ta for seg

innenfor

uforanderlig

ha forsete

uforbeholden

uforbederlig

ha for seg

forbløffelse

innforlive

la forstå

forgape seg i

omformulere

ordforråd

pro forma

nedenfor

misforstå

svak for

stå for

mann for

misforhold

uforbindende

uforbindtlig

forbundsfelle

forhåpentlig

forfatterskap

formalisering

be for sin

foregangsmann

forutfølelse

forvandle seg

forherligelse

uforutsigbar

formynderskap

fordype seg i

ufordragelig

ufordelaktig

foran

forbi

glad for

uforgripelig

uforståelig

fyre for

forholdsregel

uforlignelig

forutbestille

bakenfor

utforsykkel

utforskende

forsnakke seg

utgi for

forberedt på

forsørge seg

for fremtiden

forskrive seg

fortifikasjon

fordomsfrihet

utfordrende

fortapt sønn

fortape seg i

foresette seg

forlibe seg i

forskrekkelig

forstille seg

forsterke med

forskrekkelse

se for seg

forse seg mot

forse seg på

foretaksomhet

uutforsket

forstørrende

forberede seg

forberedelser

fortjenstfull

fordringsfull

fortrolig med

for det meste

fordringsløs

uforutsigelig

metaforisk

kuleformet

se forkorte

konformitet

semaforere

grunnform

forsvarsskrift

komfortabel

formens ånder

forreste linje

forbeholde seg

fortredelighet

forkjærlighet

forutsigbarhet

samforstand

forbindtlighet

forsvarsanlegg

forandring til

forgrunnsfigur

i forkant av

hjulformet

anta form

oppfordring

ringformet

forstanderinne

uforsiktighet

uforpliktende

foranstaltning

ikke fort

taleforbud

plattform

for ettertiden

fordragelighet

uforglemmelig

uforgjengelig

særfordel

styggfort

forestillinger

forholdsmessig

uforstyrrelig

informere om

forskjønnelse

forestille seg

i forkjøpet

ha for vane

fordringshaver

forsamlingshus

for litt siden

fornuftstridig

misfornøyd

forutberegning

lovformelig

ha for øye

forskuddsrente

oppforbakke

nevneform

med fordel

forhenværende

fornuftsmessig

forelske seg i

for fulle seil

tidsfordriv

forståsegpåer

fosforescere

virke for

fremfor alt

logre for

forelesningssal

uutforskelig

ta av for

forstå seg på

forsikre seg om

forbryterverden

ha for skikk

forskriftmessig

degge for

mordforsøk

falle for

uoppfordret

innforstått

henge for

gi foretrede

fortone seg som

for øyeblikket

hen for seg

hygge for

for enhver pris

for alles øyne

bortenfor

for en stor del

forfallsperiode

ha fordel av

for lenge siden

idéforlatt

for åpen scene

ha foran seg

ensformighet

sjøforsvar

forbrytermiljø

føle for

tom for liv

uforskammethet

forstå det som

hefte for

fortegnet bilde

i forbifarten

rabla for

forlate sig på

misforstått

demre for

krype for

forsikringsbrev

kunne for

for seg

forsamlingssted

forsone seg med

rable for

for alle vinder

for full maskin

seile for

i forhold til

lefle for

svare for

holde for

stemt for

fornuftsstridig

for døve ører

ord for ord

forlove seg med

forsvarsspiller

for egen maskin

forgangne tider

formålstjenlig

forandre mening

skudd for

kornforråd

si for visst

forvikling gang

selvforsvar

ny forsyning

gudsforlatt

selvforsynt

se forbehold

forvisse seg om

forlate seg på

forgripe seg på

tilforlatelig

utenfor fare

forsamlingsleder

ikke fordra

halvfordøyd

for nær

forskriftsmessig

i toppform

i fortrolighet

i god form

for vidt

for egen regning

perleformet

uforholdsmessig

gudsforgåen

synge fore

forsynde seg mot

mat for mons

forbinde rangere

forskjelligartet

for fulle mugger

se forestille

forgjeves arbeid

for så vidt som

syn for sagn

kostforakter

for mye i munnen

forbryte seg mot

fordringsfullhet

for nærværende

urforestilling

forhånd

dødsforakt

for sin egen del

forventningsfull

støpeform

kjempefort

gi fortrinnet

foranstaltninger

forståelsesfull

etterforske

gjenforening

fordringskreditt

bortforklare

gjenfortelle

forbanne seg på

fordeling av noe

eneforsørger

forutbestemmelse

bli fortært

for full telling

skiveformet

fra forsiden

fornøyelse fryd

forhåndsberegne

rettsformann

i beit for

litt for mye

snusfornuftig

misfornøyelse

misforståelse

for de tusen hjem

forfatningsmessig

smiske for

åndsforlatt

høyforræder

spenne for

som forskyldt

spøke for

sverme for

istedenfor

sørge for

kjempe for

klappe for

fordøyelseskanal

ta for hardt i

ta seg for

takk for

ta forfengelig

ikke for det

kloroformere

svimle for

landsforvist

streve for

ligge foran

stemme for

landsforvise

ta i forsvar

i og for seg

kortfordeling

kraftforbruk

kvitte for

stedfortreder

for langt

forbarme seg over

forklare nærmere

gjøle for

forberede seg på

forføye seg bort

seile forbi

forplikte seg til

gjøre for

fordriste seg til

gudsfornekter

bæres for

forgodtbefinnende

forplikte seg på

uforstyrrelighet

det fornødne

utsatt for

åreforkalket

forretningsmessig

forretningsfører

forventningsfulll

underforstà

underforstå

forestillingsevne

for mye i kjeften

forhåndsbestille

dra fordel av

forvandle seg til

gå an for

fortere enn svint

forelegg formular

fortsette i samme

se seg for

tørne for

tvangsfores

transformere

fjeske for

forelesningsrekke

formiddagskonsert

ta for god fisk

ha forstand på

forhåndenværende

forsiktighetsregel

innforlivet med

omgangsform

motforestilling

forestillingskrets

til fordel for

fra forstanden

forvaltningsmessig

kjegleformet

sirkelformet

fordreie hodet på

kuppelformet

kryssforhøre

selvfordypelse

tom for penger

forhåndsberegning

fortrøstningsfull

trylleformel

forsvinnende liten

dessformedelst

forskjellsbehandle

foran tidsskjemaet

for kort tid siden

ikke i form

fortsettelsesroman

bundsforvandt

for den saks skyld

ikke fornøyd

solformørkelse

aleneforelder

forplantningsorgan

bli forfremmet

fordrive tiden med

unna for unna

forgrunnsskikkelse

forsoningspolitikk

mot formodning

befordringsmiddel

desinformasjon

befordringsmidler

språkforsker

utenforliggende

skrifte for

med fornøyelse

forventningsledelse

ligge forrest

fordøyelsesapparat

for det tilfelle at

blottet for

svartne for

sant for dyden

forplantningsdyktig

forvaltningsområde

stedfortredende

legge for hat

underforstått

storforlangende

strømforbruk

blodforgiftning

for mye av det gode

utenforstående

landsforræder

slå for hardt

forhandlingsvennlig

utsette for

ikke for flust

vidt forgrenet

uforholdsmessighet

fast forankret

selvforståelse

selvfornektende

gjøre forbi

ta i forvaring

gi foretrede for

rollefordeling

ta unna for

takke for seg

til fortrengsel

voldsforbryter

fjellformasjon

ha bruk for

forsikringskontrakt

transformasjon

ha øre for

gå opp for

i forbindelse med

sinnsforvirret

se fordype seg i

gå god for

gå inn for

til forveksling

postforsendelse

etterforskning

forvrenge sannheten

kort for hodet

innforstått med

andelsforetak

kausalforhold

angstfordriver

energiforbruk

for flere synonymer

fordøyelsesorganer

forretning gjerning

kraftfordobler

forstørrelsesglass

forhindringsmelding

forretningsdrivende

forhåndsbestilling

syndsforlatelse

stå for en som

bli forløst med

utenfor alfarvei

forsiktig med penger

holde for narr

kunne forsvare

sinnsforvirring

være fornøyd

øyeforblendelse

finne for godt

uttrykksform

mellomfornøyd

gå i forbønn

i væskeform

lett forklarlig

ta fornuften fatt

drive for vidt

stråleformet

forlengs og baklengs

fredsforstyrrer

selvforglemmende

noe for seg selv

statsforfatning

terningformet

verdiforøkelse

landsforvisning

ikke for tidlig

forskjellsbehandling

stå for døren

gudsforlatt sted

ikke for katten

opprådd for

sikte for høyt

punkt for punkt

ofre seg for

selvforherligende

være forgapt i

gi plass for

gi etter for

foresveve vedkommende

veie for og imot

verdiforringelse

å kalle for

årsaksforhold

satse for fullt

gjøre fortred

bakenforliggende

bane vei for

bli fortrolig med

utenfor allfarvei

fortsette i samme dur

bestjele for

beskylde for

for skams skyld kunne

utgjøre for

utgi seg for

for halv fart

være forberedt

legge for dagen

kvittere for

komme ut for

innestå for

stå for alteret

ligge for fefot

slektsforskning

lydrikeforhold

liten forskjell

i stedet for

til forskjell fra

går inn for

formiddagstilstelning

gå hus forbi

ha behov for

være forsiktig

høydeforskjell

tittelforsvarer

har falt for

skyte for glugg

aftenforestilling

utenfor rekkevidde

vigselsformular

vrangforestilling

være uforenlig

tilstandsform

til å forvente

sted for oppdrett

sylinderformet

ta fornuften fangen

ta på forskudd

skudd for baugen

be for sin syke mor

ikke fornekte seg

blandingsform

etter forholdene

perler for svin

be om forlatelse

ha som fortrinn

gi syn for sagn

holde for umulig

i pl. forsamling

fyre for kråkene

pliktforsømmelse

fortørnelse heftighet

måneformørkelse

krigsforebyggende

livsfornødenheter

forberedt til handling

komme for en dag

jødeforfølgelse

gjøre fortgang

for fylte seil

la seg fortelle

for fulle seil

formiddagsforestilling

for halv maskin

åpne seg for

gjøre ut for

gå rundt for

ha lagt for hat

spre informasjon

ha omsorg for

til tross for

informasjonsbibliotek

være noe for

inklinere for

ta for mye i kjeften

finne ord for

komme i forfall

ikke for noen pris

være forskjellig

holde for rimelig

ha tørna for

holde utenfor

som forbyr seg selv

til fortrengsel for

troppeforflytning

vesensforskjellig

sette bom for

befri seg for

være lei for

avfallsforedling

være i forkant

fosterfordrivelse

passe seg for

fortsettelsesfortelling

drive det for

eksponere for

disponert for

demme opp for

bøye kne for

fremtidsforsker

si takk for seg

gjøre forskjell

meningsforskjell

med det formål

faktisk forhold

være god for

misjonere for

gi utløp for

gi seg ut for

født utenfor

så det forslår

familieforøkelse

klosterforstander

være forestående

fysiske fortrinn

bringe for en dag

gi en forestilling

utenfor folkeskikken

i forbindelse med valg

en gang for alle

få syn for sagn

ha forkjærlighet for

boligplattform

forstanderinne i kloster

tvangsforestilling

i vill forvirring

med det for øye

forandring til det bedre

stille forslag om

stolen for døren

regjeringsform

være fornøyd med

skritt for skritt

gi uttrykk for

lite forskjellig fra

hendelsesforløp

være game for

ligge for høyt for

være fortrolig med

føre forhandlinger

for en slikk og ingenting

anstå seg for

redegjøre for

bringe i forslag

uttale seg for

forlate det synkende skip

dra omsorg for

forelska-forlova-forgifta

bli utsatt for

være godt for

være å forstå

oppta forfølgelsen

være mann for

mottakelig for

være redd for

ikke å forglemme

la seg forlyde med

være forbunden med

ikke stemt for

være forbundet med

være egen for

være forberedt på

ha på fornemmelsen

være misfornøyd

være forårsaket av

halvsirkelformet

seile for fylte seil

smøre for tykt på

motta utfordringen

nasjonalforsamling

seksuell forening

nordafor folkeskikken

gjøre fortgang med

gjøre seg fore

en for alle og alle for

formildende omstendigheter

komme i forkjøpet

være uforenlig med

ekteskapsformular

ikke bli forstått

gjøre krus for

spenne bein for

være uforenelig med

la komme for lyset

ikke for sitt bare liv

betakke seg for

moden for skraphaugen

innholdsfortegnelse

blandet fornøyelse

unnslå seg for

ta ansvaret for

fengslig forvaring

føre bevis for

omsetningsforhold

gi seg over for

gape over for mye

være duket for

argumentere for

utsette seg for

være stemt for

ha anlegg for noe

tilstå overfor

se stygt ut for

til tross for det

under forutsetning av

ligge under for

ha å takke for

drive det for vidt

et skudd for baugen

ta munnen for full

bedre enn fortjent

gi falsk forklaring

legge for sine føtter

være utenfor fare

la være uforsøkt

ingen kostforakter

ligge foran timeplanen

beholde for seg selv

ikke kunne fordra

be seg forskånet for

klosterforstanderinne

i skjønn forening

bevart for ettertiden

nedlegge forbud mot

lønn som fortjent

løp for vei eller bane

motsetningsforhold

finne avløp for

bli et offer for

propagandere for

bli et bytte for

ta hatten av for

slå et slag for

lønn som forskyldt

som gjør forskjell

en for alle og alle for en

gå i borgen for

bestemme seg for

vike tilbake for

utsette for stråling

med forente anstrengelser

legge planer for

tre i stedet for

slå til lyd for

ha til overs for

stå i forbindelse med

som står for døren

ta sine forholdsregler

dagligvareforretning

holde en forestilling

med forenede anstrengelser

glede seg for tidlig

være til fordel for

være å forklare som

ta imot utfordringen

synge godnatt for

finne uttrykk for

gjensidig forståelse

spesialetterforsker

lukke øynene for

satt til side for

gi grønt lys for

gå i spissen for

skulle gi mye for

holde tann for tunge

erindringsforskyvning

være til bry for

frigjøre seg for

gå i bresjen for

sette punktum for

til gjengjeld for

være i veien for

rett utenfor stuedøren

løgn og forbannet dikt

som taler for seg selv

født utenfor ekteskap

uutforsket land eller område

pantelånerforretning

få utløsning for

tilbakefallsforbryter

være dødelig for

til å få forstand av

tre i skranken for

det faktiske forhold

gjøre sitt fornødne

stå på pinne for

spenne buen for høyt

innenfor mulighetens grenser

bestemme for vedkommende

stå i spissen for

uten å fortrekke en mine

trebokstav forkortelser

støpe i samme form

la nåde gå for rett

gjøre seg fortjent til

sikkerhetsforanstaltning

la det bli en forunt

falle tungt for brystet

gjøre seg fortrolig med

ikke få utløp for

være ansvarlig for

interessere seg for

la gå for lut og kaldt vann

være som skapt for

kaste seg for ens føtter

gjøre seg forhåpninger

ligge på magen for

være gjenstand for

nedkalle forbannelser over

produksjon og forbruk

forstår at man har gjørt noe galt

få en fot innenfor

få et bein innafor

få øynene opp for

ligge til rette for

gjøre det klart for

sette en stopper for

ikke til å misforstå

finne nåde for ens øyne

ikke gjøre forskjell på

ta seieren på forskudd

bringe inn for høyere rett

åpne sitt hjerte for

sette seg i forbindelse med

lette sitt hjerte for

gjøre livet surt for

ikke stå tilbake for

være ambassadør for

uttale seg til fordel for

ikke til å komme forbi

ta en ende med forferdelse

barn født utenfor ekteskap

bøye seg i støvet for

brenne et blått lys for

følelse for hva som er rett og galt

gjøre til gjenstand for

stille seg i bresjen for

ha alle betingelser for å

det går et lys opp for en

det kan ikke nektes for at

legge inn et godt ord for

ikke ha noe til overs for

gjøre som én blir fortalt

få det til å svimle for

feil som kommer av forglemmelse

stikke kjepper i hjulet for

gjøre seg til talsmann for

revkorallrevringformet korallrevøy

malus - tillegg i forsikringspremie

som ikke gjør en katt fortred

være den en har å takke for

tilstrekkelig dybde for skip ved kai

rake kastanjene ut av ilden for

så en ikke kan se en hånd for seg

så man ikke kan se en hånd for seg

lese eller skrive eller tale uten forberedelse

agiator.person som søker å lede folk ved smiger og appellerer til deres fordommer
© Wild Wild Web 2012