Synonymer.no

folkevalgt

Meningsgruppe: 1

agent

ambassadør

anfører

ansvarlig

arbeidsgiver

bas

befal

befullmektiget

bestyrer

boss

chargé

chargé d'affaires

delegert

den som bestemmer

den som trekker i trådene

deputert

diplomat

direktør

disponent

dronning

foresatt

forhandler

forsvarer

forvalter

fullmektig

gesandt

gubbe

guvernør

herre

hjerne

hode

husbond

kaptein

kommandant

kommisjonær

kommissær

konge

konsul

leder

mandatar

mellommann

mester

målsmann

ombud

oppmann

overhode

overordnet

parlamentær

planlegger

planleggersjef

president

prins

prinsipal

reisende

representant

selger

sendemann

sjef

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stortingsrepresentant

stråmann

styremedlem

talerør

talsmann

tillitsmann

tillitsvalgt

tilsynsmann

utsending

visekonge

vår mann
© Wild Wild Web 2012