Synonymer.no

flytte

Meningsgruppe: 1

absentere

ad acta

amputere

anvende

applisere

avsette

avskjedige

avsondre

bannlyse

befordre

benytte

bevege

bli borte

bortvise

bringe

buksere

desertere

detronisere

dra

eliminere

eskamotere

evakuere

fare

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

flykte

forbytte

fordufte

forflytte

forføye seg bort

forhale

forlate

forlegge

formå

forrykke

forsvinne

fortrekke

forvise

føre

girere

grafse

gå sin vei

gå under jorden

gå vekk

hale

henlegge

hensette

heve

hoppe av

hufse

ile

kippe

kjøre

lee

legge ad

lugge

løpe bort

manøvrere

maskere

nappe

nykke

omplante

omplassere

oppgi

oppheve

overdra

overflytte

overføre

oversette

parkere

plassere

praktisere

påvirke

radere ut

rafse

rangere

reise

relegere

renne

retirere

rikke

rive

ro i land

rokere

rokke

rugge

rydde bort

rykke

rømme

røre

røske

sende

sette i bevegelse

slette

slite

stikke av

stille

stryke

stryke sin kos

stryke ut

strømme

ta beina på nakken

ta bort

ta vekk

tilskynde

tradere

transmittere

transplantere

transponere

transportere

trekke

trekke seg tilbake

trekke tilbake

unnfly

unnslippe

unnvike

utrydde

utvise

Meningsgruppe: 2

ambulere

bryte opp


Andre relevante treff:

flytte ut

flytte seg

utflytter

fraflytte

forflytte

flytte ut av

innflytter

fraflyttet

overflytte
© Wild Wild Web 2012