Synonymer.no

flokk

Meningsgruppe: 1

1

antall

armé

art

artikkel

auditorium

avdeling

avsnitt

baktropp

bande

bandolær

bane

beløp

berg

bråte

bunke

bånd

bølge

bøling

de fleste

del

dikt

dosis

drift

drøss

drøssevis

dynge

ellipse

en mengde

en rekke

ensemble

eskorte

falanks

familie

ferd

firma

flere

flerfoldige

fløy

folk

folkemasse

forretning

forsamling

fraksjon

friskare

fullt opp

fylde

fylking

følge

geistlighet

generasjon

gerilja

gjeng

gjentatte

gremium

gruppe

hale

haleheng

halo

handelshus

haug

hav

heat

hjord

hop

hopetall

horde

horg

hurv

hus

hvem som helst

hyppige

hær

hærskare

i bøtter og spann

i hop

i koll

i lange baner

junta

kamarilja

kamerat

kameratflokk

karavane

kategori

kavalkade

klan

klasse

kleresi

klerus

klikk

klump

klynge

kobbel

kodilje

kollegium

koloni

kompani

kompleks

kongress

konsil

konsorter

kontingent

korps

kortesje

kostebinderi

koteri

kreti og pleti

krets

krull

kryssild

kull

kvantitet

kvantum

kvarter

lag

lass

laug

liga

likesinnede

lyd

mafia

mai-tog

mange

mangfoldighet

masse

mengde

menighet

miljø

mug

muge

mylder

myriade

mål

møte

nasjon

ola og kari

om kull

omgangskrets

opplag

opptog

organisasjon

over ende

overflod

overflødighet

parade

parti

populasjon

porsjon

presteskap

prosesjon

publikum

pulje

påheng

rase

rei

retning

rikdom

rove

rumpe

råd

røys

samfunnslag

samling

sammen

sammenslutning

seksjon

sekt

selskap

side

skare

skokk

skrei

slekt

sleng

smale

smule

spord

spæl

stall

stamme

stevne

stikke halen mellom bena

stim

stimmel

sto

størrelse

suite

sulamitt

sveit

sverm

syttendemaitog

tallrike

tallsterke

team

til hope

tilheng

tilhenger

tilhørerflokk

tog

trekke seg tilbake

tropp

tropper

trupp

utall

utallige

utvalg

verden

vike

vogntog

vrimmel

yr

yrje

årgang

ætt

ørten

Meningsgruppe: 2

av egen drift


Andre relevante treff:

flokke

flokkes

i flokk

flokke seg

stor flokk

kameratflokk

tilhørerflokk
© Wild Wild Web 2012