Synonymer.no

flittig

Meningsgruppe: 1

alle tider

allstøtt

alltid

alminnelig

altid

arbeidsom

atter og atter

bestandig

dagligdags

evig

evinnelig

for det meste

fort vekk

fremherskende

gang på gang

gjentatte ganger

gjerne

hele tiden

helst

hyppig

hyppige

i alminnelighet

i ett kjør

i ett vekk

idelig

idig

iherdig

ikke sjelden

ivrig

jamt og samt

jevn

jevnlig

konstant

kraftig

kronisk

livlig

mange

mangen gang

mer enn en gang

mest

mye

møysommelig

normalt

ofte

oftest

permanent

regelmessig

rett som det er

sent og tidlig

som regel

sta

stadig

stadig vekk

strevsom

tallrike

til alle døgnets tider

til enhver tid

til kjedsommelighet

tilbakevendende

titt

trottig

uavbrutt

uavlatelig

ustanselig

utrettelig

vanligvis

vanskelig

vedholdende

villig vekk

Meningsgruppe: 2

aktiv

driftig

dynamisk

foretaksom

geskjeftig

operativ

produktiv

virksom
© Wild Wild Web 2012