Synonymer.no

flid

Meningsgruppe: 1

akkuratesse

akribi

aksjon

aktivitet

anstrenge

arbeid

arbeidsomhet

bane

beflitte seg

bestilling

besvær

bevegelse

bransje

damp

drift

driftighet

drivkraft

eldhug

energi

fart

foretaksomhet

fremdrift

fremferd

futt

geskjeft

gjerning

gjøre seg umak

gjøremål

id

iherdighet

ild

intensitet

interesse

iver

kraft

liv

lyst

mas

møye

nerk

nidkjærhet

omhu

omsorg

omtanke

oppmerksomhet

pep

praksis

pågåenhet

samvittighetsfullhet

sette hjulene i gang

slit

styrke

syssel

tiltak

tiltakslyst

trade

trott

umak

umake

varme

virke

virkelyst

virksomhet

vitalitet

yrke

Meningsgruppe: 2

anstrengelse


Andre relevante treff:

flidd

uflidd

gjøre seg flid
© Wild Wild Web 2012