Synonymer.no

fjerne seg fra

Meningsgruppe: 1

absentere

amputere

avsette

avskjedige

avsondre

bannlyse

bortvise

detronisere

eliminere

eskamotere

etterlate

evakuere

fjerne

fjerne seg

flytte

forføye seg bort

forlate

forsvinne

fortrekke

forvise

gå sin vei

gå vekk

heve

la i stikken

legge bak seg

maskere

oppheve

radere ut

relegere

retirere

ro i land

rydde bort

rømme

slette

stikke av

stryke ut

svikte

ta bort

ta vekk

trekke seg tilbake

trekke tilbake

utrydde

utvise
© Wild Wild Web 2012