Synonymer.no

fjerne

Meningsgruppe: 1

abrogere

absentere

ambulere

amputere

annihilere

annullere

avbryte

avlive

avlyse

avsette

avskaffe

avskjedige

avsondre

avvise

bane

bannlyse

befale

bestemme

bevege

bortvise

bryte

bryte opp

buksere

degradere

dekke

deportere

detronisere

devestere

dra bort

drepe

dyrke opp

eksilere

eliminere

erklære død og maktesløs

eskamotere

etterlate

evakuere

fjerne seg

fjerne seg fra

flykte

flytte

flytte ut av

forbytte

fordrive

forflytte

forføye

forføye seg bort

forlate

forlegge

forrykke

forsvinne

fortrekke

fortrenge

forvise

føre

gjøre om

gjøre slutt på

gjøre ugjort

glatte

glatte ut

gni

gå sin vei

gå vekk

heise

helle ut

henlegge

hensette

heve

hive

hjøre ugjort

inndra

jage

jevne med jorden

kaste

kaste på dør

kaste ut

kippe

komme

la i stikken

landlyse

landsforvise

lee

legge bak seg

legge under plogen

likvidere

løfte

maskere

mortifisere

nekte adgang

nulle

nulle ut

omgjøre

omplante

omplassere

omstøte

oppheve

oppløse

ostrakere

overflytte

overføre

pakke snippesken

praktisere

preskribere

proskribere

radere ut

rangere

rasere

reise

relegere

retirere

retirere seg

ro i land

rokere

rydde bort

råde

rømme

røre

sende ut

sette på porten

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

skjule

slette

slette ut

stanse

stikke av

stryke

stryke ut

suspendere

svikte

ta bort

ta vekk

tilbakekalle

tilintetgjøre

tokke seg

transplantere

transponere

transportere

trekke seg tilbake

trekke tilbake

underkjenne

utdrive

utelukke

utradere

utrydde

utslette

utstøte

utvise

vise døren

viske

viske ut

ødelegge

Meningsgruppe: 2

anatemisere


Andre relevante treff:

fjernere

fjerneste

fjerne seg

solfjerne

fjerne seg fra

jordfjerne
© Wild Wild Web 2012