Synonymer.no

finne avløp for

Meningsgruppe: 1

beskrive

betegne

bevitne

bokstavsette

finne ord for

finne uttrykk for

formulere

gjøre kjent

legge for dagen

meddele

sette ord på

si

skildre

tilkjennegi

tolke

uttale

uttrykke

verbalisere
© Wild Wild Web 2012