Synonymer.no

finne

Meningsgruppe: 1

bestemme

danske

færøying

ha på hjerte

islending

nordboer

nordbu

nordbuer

nordmann

person fra Norden

skandinav

svenske

Meningsgruppe: 2

akte på

Meningsgruppe: 3

bringe på det rene

diagnostisere

fastlegge

fiksere

identifisere

kartlegge

klarlegge

konstatere

måle

Meningsgruppe: 4

avdekke

avsløre

få kontakt med

få tak i

grave frem

møte

nå frem til

oppspore

Meningsgruppe: 5

forekomme

foreligge

gå i to sko

… er ute og går

Meningsgruppe: 6

anskaffe

forsyne

hoste opp

innhente

levere

oppdrive

orge

reise

skaffe

stampe opp av jorden

tilveiebringe


Andre relevante treff:

finnes

finne ut

finne

finne opp

finne sted

oppfinne

finne tonen

finne seg i

finne ut av

finnerlønn

finneidbåt

frifinne

stifinner

befinnende

halefinne

infinne seg

finne på noe

finne ord for

finne behag i

befinne seg

finne for godt

oppfinnelse

forefinnes

finne på fisk

avoppfinne

innfinne seg

finne tiltalende

finne avløp for

avfinne seg med

finne uttrykk for

velbefinnende

finne seg til rette

illebefinnende

finne seg til rette i

ikke finne seg i

finne seg i sin skjebne

finne nåde for ens øyne

forgodtbefinnende
© Wild Wild Web 2012