Synonymer.no

fiktiv

Meningsgruppe: 1

drømt

etter alt å dømme

fantasert

fantasmagorisk

fantastisk

forestilt

formentlig

funnet på

gjøre vold på fakta

hallusinatorisk

hallusinert

illusorisk

imaginær

innbilt

konstruert

kvasi-

luftig

løgn og forbannet dikt

løgnaktig

oppdikte

oppdiktet

oppspinn

påfunnet

påtatt

simulert

svermerisk

såkalt

teoretisk

tilsynelatende

uekte

usann

usannsynlig

uten rot i virkeligheten

uttenkt

uvirkelig

virtuell

Meningsgruppe: 2

falsk
© Wild Wild Web 2012