Synonymer.no

fighte

Meningsgruppe: 1

disputere

duellere

faite

gjøre

gjøre en noe etter

gjøre en rangen stridig

gjøre motstand

gå en i næringen

hevde

ikke harmonere

ikke harmonere med

kappes

kive

kjekle

kjempe

kjeppes

knive

kombattant

konkurrere

krangle

krige

munnhugges

måle seg

måle seg med

opponere

prøve krefter

prøve krefter med

rivalisere

rykke i marken

slåss

stride

stridende

stå i motstrid med

støte an mot

tevle

trette

turnere

være på krigsstien

være uenig

være uforenelig med

være uforenlig med

Meningsgruppe: 2

motta utfordringen
© Wild Wild Web 2012