Synonymer.no

ferdselsåre

Meningsgruppe: 1

allé

autostrada

befordringsmidler

bilvei

forbindelse

gate

gjennomgang

hovedvei

kommunikasjon

kontakt

kurs

landevei

motorvei

passasje

promenade

riksvei

rute

samband

samferdsel

sidevei

smau

smug

sti

strekning

trafikk

tråkk

tømmervei

vei

veit
© Wild Wild Web 2012