Synonymer.no

ferdighet

Meningsgruppe: 1

allmenndannelse

anlegg

ars

begrep

belletristikk

bildende

drag

drikke

dyktighet

egenskap

ekspertise

erfaring

erkjennelse

evne

fagkunnskap

fukte talentet

fullkommenhet

gave

geni

genialitet

gnist

grep

innblikk

innsikt

klokskap

kompetanse

kunnen

kunnskap

kunst

kyndighet

kynne

lag

lærdom

maner

marrrrrlene

opplysning

orientering

peiling

praksis

rutine

sakkunnskap

sikkerhet

snitt

talent

tame

trening

vane

viten

øvelse

Meningsgruppe: 2

begavelse


Andre relevante treff:

ilferdighet

ferdighetsløs

botferdighet

bluferdighet

taleferdighet

rettferdighet

flerferdighet

urettferdighet

kunstferdighet

tungeferdighet
© Wild Wild Web 2012