Synonymer.no

ferdes

Meningsgruppe: 1

Meningsgruppe: 2

age

arbeide ned

bakse

bakse med

base

begi seg

beherske

bevege

bevege seg

boltre seg

bringe en til noe

daffe

dra

drive

drive omkring

falle

fare

farte

flakke

flakke om

flanere

flytte

forføye seg

formå

få til

gravitere

gå kappgang

halte

håndtere

kaste seg

kjempe med

komme ut

labbe

lakke

lange ut

lee

li

liste

loffe

lunte

luske

manøvrere

marsjere

movere

overtale

pigge

promenere

påvirke

rave

reise

rulle

rusle

rykke

røre seg

sabbe

se seg om

sjangle

skreve

skride

skritte

sleive

slentre

spankulere

spasere

sprade

springe

stabbe

stampe

stavre

stevne

stikke

stolpre

streife

stri med

stryke

styrte

subbe

sulle

svinge seg

svive

ta beina fatt

ta beina på nakken

tasse

tilskynde

trabelere

trafikkere

trampe

traske

trave

tre

trille

trippe

trå

tråkke

trø

tumle

tumle med

tumle seg

tusle

tøfle

vade

vagge

vakle

valfarte

vandre

vanke

velte

velte seg

virre

vralte

vrikke
© Wild Wild Web 2012