Synonymer.no

felt

Meningsgruppe: 1

alt

arbeidsfelt

areal

avsats

avsnitt

bane

belte

bestilling

bolig

bransje

del

departement

disiplin

distrikt

distrikts-

domene

egn

enemerker

erverv

etappe

fag

fart

fasett

fil

firkant

fjerdedel

flate

flateinnhold

flekk

gebet

genre

grein

gren

grunn

himmelstrøk

horisont

håndtering

høyslette

i fast rute

jordvidde

kant

kjørefelt

kjørefil

klo

klode

kosmos

krets

kvarter

kvist

land

landskap

leite

lende

linje

mark

metier

miljø

motti

nomos

næring

omgivelser

område

parsell

parti

plass

platå

profesjon

provins

punkt

regelmessig

region

regional

reiserute

reservat

ressort

revir

rike

risle

rute

røfte

sektor

sfære

sirkel

sjanger

slette

sone

spalte

spesialitet

sted

strekning

strøk

studium

stykke

sveig

synskrets

teig

terne

terning

terreng

territorium

trade

trakt

utmål

vald

vei

verden

virkefelt

yrke

åsted

Meningsgruppe: 2

bakke


Andre relevante treff:

felt-

felttog

feltrop

feltseng

feltherre

sjofelt

feltmessig

feltmarsjall

feltmarskalk

virkefelt

gaffeltruck

kjørefelt

arbeidsfelt

nedslagsfelt
© Wild Wild Web 2012